De stichting Borbor Pain probeert door middel van financiële steun aan de Borbor Pain Charity School of Hope kinderen die in de steengroeves in Freetown, Sierra Leone, werken uitzicht op een beter leven te geven.

Veel kinderen in Freetown zijn al vanaf drie jaar oud gedwongen om in de steengroeves te werken. Het werk is zwaar en gevaarlijk en de beloning is niet meer dan een bord rijst met vis aan het einde van de dag. Onderwijs volgen zit er voor deze kinderen niet in. De meeste van hen blijven tot op late leeftijd in de groeves zwoegen.

Foday Mansaray werkte vroeger zelf in de groeves, maar kon aan het uitzichtloze bestaan ontsnappen en rondde een opleiding af. Vastberaden keerde hij terug naar de steengroeves om andere kinderen ook een kans op een beter leven te geven. Hij startte met minimimale middelen een schooltje, waarin hij kinderen uit de groeves onderwijs, voeding en medische zorg bood. Het aantal leerlingen is groeiende, maar helaas blijven de faciliteiten achter. Stichting Borbor Pain steunt Foday in zijn missie en door maandelijks een bijdrage te sturen gaat het de goede kant op met het schooltje. Er is echter nog genoeg werk te doen.

Op deze website vindt u meer informatie over het schooltje, de stichting en hoe u zelf een steentje kunt bijdragen.

Op dit moment wordt bij het schooltje gewerkt aan de bouw van drie toiletten. Het plaatsen hiervan is mogelijk gemaakt door een bijdrage van Nunhems Foundation. Onder het kopje ‘Foday’s blog’ kunt u op de hoogte blijven over de laatste ontwikkelingen